Shared Space

Shared space in Bergen (NH)

Het was de bedoeling om met een nieuwe inrichting geïnspireerd op het vormgevingsconcept “Shared Space”, het centrum te vernieuwen, leefbaarder en (verkeers) veiliger te maken.

 

Project is niet uitgevoerd, het ontwerp was af maar is in de laatste fase ‘on-hold’ gezet.

Sharedspace Bergen NH

PLAN: Met shared space het centrum van Bergen fijner en veiliger maken.

Het verkeersconcept shared space werd gebruikt als inspiratie bij de vernieuwing van het centrum in Bergen Noord-Holland.

In ‘Bergen Binnen’ was het idee opgepakt om de nieuwe inrichting te verrijken met pleinen.
De hele verkeersroute door het centrum, van Alkmaar naar het strand, zou worden aangepakt. Het voorlopige ontwerp was vastgesteld door de raad als kader voor de verdere uitwerking tot definitief ontwerp. 

In het project Mooibergen 2.0 werkte Léon samen met vakmensen uit de gemeentelijke organisatie en een projectteam waarin ook stedenbouw en landschapsarchitectuur vertegenwoordigd waren.
Léon werd ingezet bij het uitdragen van het verkeersconcept shared space in de projectgroep en bij bijeenkomsten en vergaderingen; Het inbrengen van ervaringen op het gebied van shared space, o.a. het organiseren van een excursie naar Drachten, Haren, Siegerswoude en Sneek.

Inspiratie bij het ontwerp en overleg met verschillende belanghebbenden; Begeleiden van workshops en klankbordgroep-bijeenkomsten.

Plenaire presentatie openbare ruimte in Bergen NH door Leon Lurvink realisatie plein Bergen NH 2016 Workshop ontwerp 3d

PROJECTEN