Shared Space

In 2010 is in Afferden de Kapelstraat heringericht en is er de ontwerpvisie voor de Oranjewijk geschreven.

In 2014 is er gewerkt aan de Hoenderstraat en Kasteellaan in Well. De laatste is deels ingericht. De Pastoorstraat staat op stapel om ook aangepakt te worden. Dan is het buurtje compleet vernieuwd.

Nu werk ik samen met Ivana Zambeli aan de herinrichting van de Oranjebuurt.
Hier wordt een buurt van 9 straten toekomst bestendig en gezellig ingericht. Meer groen, beter begaanbaar en veiliger, is wat de bewoners graag willen.

In samenspraak met de bewoners, en indien nodig met de ondernemers, is bepaald dat de hoge trottoirbanden zijn vervangen door een vlakke straat met loopstroken. De scheiding tussen het rijden en lopen bestaat uit een lage, schuine band die gemakkelijk overrijdbaar is. In de Kapelstraat is het hoogte verschil op de kruisingen verdwenen en is er een carré-vorm aangelegd. Dit is afwijkend van de traditie met boogstralen. De traditionele rijlijn van de auto is verdwenen. Het carré benadrukt de kruising als plek. Voor het “Iedershuus” is er een shared space plek aangelegd.

In de Oranjebuurt krijgt iedere straat een eigen thema en patroon van inrichting. De uitvoering staat gepland voor 2018 / 2019.

Kapelstraat Afferden NA reconstructie openbare ruimte
Kapelstraat na Afferden
Reconstratie openbare ruimte Kapelstraat 1 Carré te Afferden
Kapelstraat na carré Afferden
Kapelstraat Afferden voor reconstructie openbare ruimte
Kapelstraat voor Afferden
Kapelstraat Afferden voor reconstructie openbare ruimte
Kapelstraat Afferden voor reconstructie
Reconstructie Kapelstraat Afferden L
Kapelstraat na Afferden
Ontwerp openbare ruimte in Afferden L
Oranjebuurt_Afferden
Kapelstraat Afferden NA reconstructie openbare ruimte
Kapelstraat Afferden na reconstructie
Impressie verbindende straat
Impressie verbindende straat

PROJECTEN